De hovenier als............

 

De initiatiefnemers van deze website willen u als bezoeker een beeld geven van het ambacht hovenier zoals dat de afgelopen 400 jaar gegroeid is. Daarbij is gekozen om deze veelzijdige beroepsbeoefenaar te plaatsen in zijn eigen omgeving.

Aan bod komen: de hovenier in gemeentelijke dienst, de hovenier als tuinbaas, de hovenier als groenvoorziener, de hovenier als ondernemer/werkgever en de hovenier als werknemer.Ook de hovenier als tuinarchitect/ontwerper en zijn relatie met deze dicipline komt aan bod.

 Johann Hermann Knoop geeft in 1753 in het boek ‘Beschouwde en werkdadige HOVENIER-KONST’ onder meer aan welke kwaliteiten een goed hovenier volgens hem moet bezitten. Knoop is niet de enige die in de loop der tijd hierover een mening te berde gebracht.

 

VILLA AUGUSTUS DORDRECHT
TWICKEL DELDEN

 

 

 

 Regisseur

 Herman Moscoviter beschrijft in het boek ‘paul casteleijn, hovenier: regisseur van de tuinaanleg’ (uitgegeven in 2009 ISBN 978-90-77075-77-7/NUR 425) waar een goed hovenier aan moet/kan voldoen. Het woord regisseur is in het facet tuinaanleg zeer goed getroffen.

Sommige competenties van de hovenier blijken door de eeuwen heen hetzelfde te zijn gebleven. Een daarvan is kennis. En als die er voor specifieke onderwerpen niet is dan ‘huur’ je die in bij een specialist. De hovenier is de dirigent van de ‘groen- en kleursymfonie’ in tuin of groenvoorziening.

Het werk van een betonvlechter is nooit meer te zien, maar als hij fouten maakt is dat soms catastrofaal voor het bouwwerk. Ook de hovenier zorgt voor een goede voorbereiding. Zaken als drainage, goede grondstructuur en watervoorziening geven een optimaal resultaat. Precies en contentieus werken en gedrevenheid zijn eigenschappen die een goede hovenier sieren.

De makers van deze website hebben met veel genoegen het boek over hovenier Paul Casteleijn gelezen en daaruit een paar citaten ontleend. Wij hopen dat u uw hovenier herkent die beschreven wordt in ‘paul casteleijn, hovenier’.

 

Weet u zelf mooie verhalen over de hovenier als vakman, dan staat deze website daar voor open.